de Karper & de Listen

Voor diegene die een zeer gedegen stuk karperhistorie wil lezen en tegelijkertijd met beide benen kritisch in het hier en nu wil staan, raden wij aan het boek de Karper & de Listen te lezen van de gebroeders Ed en Bert Cremers. Het is zeker geen “niemendalletje” die je in een middag even doorploegt, maar mocht je de energie hebben... gewoon doen!

Gewoon een goed boek me heel veel interessante informatie!

Een deel van de content was in de afgelopen jaren al te zien in de vorm van artikelen in tijdschriften, maar je krijgt als lezer toch een beter beeld wanneer je het boek als geheel leest. De inhoud is alleen veel te omvangrijk om hier een plek te geven, daarvoor verwijzen we liever naar het boek zelf, maar een beeld van diens betekenis moet lukken. 

De eerlijkheid gebiedt ons te bekennen dat we deel 1 van het boek, dat specifiek over de karper zelf gaat (de historie, relatie tot de mens, biologie, onze sport in retrospectief, enzovoort), als een zware pil ervaren hebben. Het is een buitengewoon indrukwekkende emmer aan kennis die omgekeerd wordt en dat vraagt vermogen om te absorberen. 

Maar goed, absorberend vermogen is dan ook het enige waar je voor moet zorgen, want het is wel deze volumineuze bloemlezing die je als visser een “basis” biedt waarop nieuwe en reeds bestaande kennis beter kan aarden. Kennis van het verleden geeft antwoorden op het heden, zo simpel is het soms. Geeft in ieder geval een beter perspectief van waarom dingen nu zo zijn zoals ze zijn. Door de verhalen zelf ga je waarschijnlijk geen extra vissen vangen, maar het genereert wel overzicht en inzicht en dat helpt uiteindelijk toch. Laat je stiekem verbindingen leggen waar je zonder deze kennis misschien nooit toe in staat zou zijn.  

Het gemis wellicht aan “concrete praktisch kennis” in deel 1 wordt overigens ruimschoots gecompenseerd in deel 2. De Listen Belicht geeft een ruimhartige inkijk in de karperwereld zoals Ed Cremers die voor zich ziet. Hier geen geheimzinnige, mystieke praat of het etaleren van succesverhalen, maar een analytisch, soms wetenschappelijk onderbouwde zoektocht naar het hoe en waarom. In een vijftal mooi geïllustreerde hoofdstukken zien we tal van thema’s langskomen die vanuit een zorgvuldig opgebouwd oorzaak en gevolg verdieping geven aan onze kennis. Kennis omtrent praktische vraagstukken waar wij doorgaans wel notie van hebben, maar geen echte goede onderbouwing. “Heilige huisjes” worden op de helling gezet en zetten aan tot denken. 

De logica in de verhalen is met name interessant omdat het niet perse rust op empirisch onderzoek (onderzoek vanuit (eigen) waarneming). Ed Cremers tracht wetenschap en praktijk logisch met elkaar te verbinden. Hierdoor wordt niet zichtbaar dat er iets gebeurt, als wel begrijpelijk waarom iets gebeurt... of misschien beter gezegd; het boek biedt je logische verklaringen.

Hierin zit dan ook een aspect van het boek waar je als visser kritisch op mag zijn, want de vraag blijft altijd of die natuur wel zo “logisch” functioneert. De waarheid simpel en overzichtelijk maken is een goed streven en het boek doet een mooie worp in die richting; probeert “die werkelijkheid” zo simpel en begrijpelijk mogelijk te maken, af te rekenenen met onduidelijkheden of speculaties. Maar de vraag blijft... want die hardnekkige praktijk doet vermoeden dat die natuur misschien niet altijd zo “logisch” functioneert. 

Met andere woorden toch complexer is dan de wetenschap ons voorschotelt. Daarom moet je de wetenschap ook altijd aanvullen met de zin: “tot nu toe”. Komt er nieuwe, andere informatie, dan wordt dat onze wetenschap. Het was Albert Einstein zelf die zei: “Alles moet zo simpel mogelijk worden gemaakt, maar niet simpeler!” En zo is ook Ed Cremers onderhevig aan voorkeuren en “stokpaardjes”. Geeft hierdoor kleur aan “de waarheid” die hij zelf formuleert.

Dit neemt echter niet weg dat het boek de Karper & de Listen je als visser een behoorlijk stuk verder op weg kan helpen in die mooie, misschien soms eindeloos lijkende zoektocht naar begrip; naar voeling met hoe de wereld onder het wateroppervlakte reilt en zeilt... en dat is zeker de moeite waard om eens te lezen!