Grondstoffen

Authenticiteit:  

De werking en inhoud van de verschillende grondstoffen worden niet in het kenniscentrum behandeld. Deze tonen we in de werkplaats (zie (i) bij de grondstoffen). Daar maak je immers je keuzes en dat werkt wel zo handig en direct!

Wat we hier wel willen aanstippen is bijvoorbeeld het belang van waar je grondstoffen vandaan komen. De originaliteit of authenticiteit zo je wilt. Het kan een bepalende factor zijn in de uiteindelijke kwaliteit van het product. Er zijn namelijk van dezelfde grondstoffen verschillende kwaliteiten in omloop. Ze komen uit verschillende werelddelen en worden wel of niet (voor)bewerkt. Ook het toezicht op de kwaliteit wisselt. De grondstoffen die onze producent gebruikt worden mede geselecteerd op basis van deze gegevens.

Een tweede aandachtspunt is de zuiverheid van grondstoffen. Het is algemeen bekent dat grondstoffen soms worden vermengd. Toevoegingen kunnen daarbij van een andere kwaliteit zijn, goedkoper of met eigenschappen die het uiteindelijk product veranderen. Zodat het bijvoorbeeld langer houdbaar is of beter verwerkbaar. 

Onze producent werkt uitsluitend met (natuur)zuivere producten en stoffen waar aantoonbaar controles op worden uitgevoerd. Noodzakelijk ook omdat onze producent gecertificeerd is. Dit betekent praktisch dat zij in het bezit zijn van de benodigde vergunningen conform de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit is een berg aan papierwerk en regels, maar we hebben de belangrijkste speerpunten voor je op een rijtje gezet:

 • De kwaliteit van waren dient geschikt te zijn voor menselijk consumeren. 
 • Er dient volgens voorschrift gewerkt te worden door de gehele voedsel- en leveranciersketen.
 • Er geldt een hoge standaard en controle op hygiëne in de werkplaats en opslag.
 • Er mag uitsluitend gewerkt worden met leveranciers die ook aan de kwaliteitscriteria van de NVWA voldoen.
 • Grondstoffen moeten veilig zijn, traceerbaar en analyseerbaar.
 • Producten moeten voorzien worden van inkoopdata, vervaldata (houdbaarheid), overzicht bestanddelen grondstoffen, voedingswaarden, enzovoort.
 • Alles met een batchnummer zodat bij een eventueel falen de oorzaak kan worden (terug)gevonden.

Hieraan voldoen is een behoorlijke opgave en wij zijn er dan ook trots op dat onze producent deze norm weet te bereiken. Niet voor niets dat zij het predikaat "Natural Boilies" voeren.   Mochten er desondanks toch noemenswaardige vermengingen plaatsvinden bij grondstoffen (conservering, mixen), dan wordt dit door ons in de werkplaats aangegeven.

Opbouw: 

Bij MyBoilie geven we daar waar mogelijk de vissers inzicht in hoe de grondstoffen zijn opgebouwd. Wij geloven in een "open source"; in vissers die andere vissers helpen. Door het karakter van "de markt" kan dit nu nog maar tot een bepaald niveau. Zo zijn lang niet alle ingrediënten inzichtelijk en bewezen geanalyseerd. Wij hebben ons echter tot doel gesteld om deze grens in de komende jaren steeds verder op te schuiven, maar dat kost tijd, bereidheid en geld. Bij elke grondstof willen wij uiteindelijk met zekerheid kunnen aangeven wat de verschillende waarden zijn van de macro-nutriënten (eiwitten, koolhydraten, vetten, vezels), micro-nutriënten (vitaminen, mineralen, sporenelementen, bioactieve stoffen), PH-waarde, het soortelijk gewicht en de mate van wateroplosbaarheid, de bindende-, hardende- en attractieve- waarde. Zo mogelijk ook enkele nuances, als een opdeling in wel- en niet verteerbare koolhydraten om daarmee bijvoorbeeld de waarde van "snelle energie" te kunnen vaststellen.   

Onze insteek is om aanvullende informatie op de site bij te schrijven en dit via Facebook te communiceren. Opmerkingen, tips of andere vormen van (positieve) hulp kunnen vissers zelf via onze "feedback" opgeven. Wij zullen dit bekijken en zo mogelijk op reageren of in de site verwerken. 

Kennis:  

Wij vinden het belangrijk dat je bij het ontwerpen van je boilie kennis ontwikkeld. Dit dus ook aangeboden krijgt op de site. Kennis over de werking van grondstoffen op de vis en tussen grondstoffen onderling. Adviezen bijvoorbeeld omtrent combinaties zoals ervaren in de praktijk of wetenschappelijk "bewezen". Ze leveren je de sleutel tot succes. Sommige grondstoffen zijn bijvoorbeeld vrij neutraal en kennen dus een grote variatie, andere hebben juist een specifiek karakter of smaak en verlangen precisie. De hoeveelheid aan verschillende invalshoeken en informatie op onze site zal in de komende jaren groeien. Ook hier hopen wij op wat hulp van collega's. Via de "feedback" kunnen vissers andere vissers helpen. Interessante tips worden door ons bestudeert en waar van toepassing in de site verwerkt. 

Toch gaat het bij MyBoilie niet alleen om kennis consumeren. Het maken van een boilie is net als koken; je maakt een gerecht, maar in mini formaat. Hier speelt een behoorlijke dosis intuïtie en proefondervindelijk handelen een rol. Wij vinden daarom ook dat vissers in eerste instantie hun eigen keuzes (en fouten) moeten kunnen maken. Door "trial and error" kom je verder. De beste houding hierbij is om gewoon aan de slag te gaan!

Bereiding:  

Als we over grondstoffen nadenken en de werking ervan, dan speelt ook de wijze van bereiden een rol. Wil je koken of stomen? Hier bestaan verschillende meningen over. Mensen hebben zo hun voorkeur. Ons inziens valt er voor de verschillende opvattingen wat te zeggen. Ook waar het gaat om het wel of niet toepassen van eieren of ei-albumine... ook zo'n thema. Ons standpunt is eenvoudig en gaat uit van eigen kracht. 

Onze producent stoomt met een temperatuur van rond de 80 graden. Hij gebruikt daarbij geen eieren, maar ei-poeder-heel met ei-albumine. Dit maakt het proces schoon en beheersbaar. Wij zijn er blij mee en hebben nog nooit negatieve effecten bemerkt. Sterker nog, stomen heeft ons inziens een aantal voordelen, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat wij denken dat het daadwerkelijke effect ervan minder zwaar weegt dan soms beweert wordt:

 • De temperatuur van het stomen ligt lager dan bij kokend water. Hierdoor gaat (bewezen) minder voedingswaarde verloren (deze blijft behouden voor de vis).
 • Tenzij er consequent en regelmatig ververst wordt tussen het draaien van de batches, is het stomen een minder vervuilend proces (geen overdracht van geur en smaak).
 • Bij stomen is er geen sprake van uitlek van kostbare grondstoffen tijdens het kookproces (met name vluchtige stoffen en wateroplosbare attractoren).
 • Boilies hoeven minder lang te drogen omdat ze minder vocht opnemen (een droger proces levert minder kwaliteitsverlies).